Pag-update ng Roadrunner App

Pag may issue sa app, gawin muna ang susunod

1. Buksan ang Roadrunner

2. Pumunta sa "Settings"

3. Pindutin ang "Version"

4. Tignan ang latest version ng app sa "History"

Kung hindi sila parehas, i-download ang bagong version ng app sa History.

Kung parehas sila, i off at on ang inyong phone. Kung hindi pa rin gumagana ang Roadrunner, pakigawa ng ticket sa Rider Support.

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved