Clock In

Pumunta sa iyong starting point 10 minuto bago magsimula ang iyong shift at i-pindot ang "I'm Available". Pag pindot nito, magsisimula na ang oras ng shift niyo.

Sa vendor

Pag may pumasok na order sa app, i-pindot ang "Accept" at pumunta sa vendor. Kailangan i-pindot ang "Accept" sa loob ng 5 minuto o mawawala ang order sa iyo at walang papasok ng order sa loob ng 30 minuto. Pakigamit ang Google Maps para mahanap ang vendor.

Pagdating sa vendor, hanapin ang vendor code at i-double check na nandun ang lahat ng inorder. Kapag may kulang, kausapin ang vendor. Pag out of stock ang pagkain, tawagin ang dispatch.

Pagkumpleto na ang order at nakabalik ka na sa motor o bike, pindutin ang "Picked Up". Lalabas na ang address ng customer pagkatapos.

Paalala: Pwedeng mangyari na 2 orders (o higit pa) ang kukunin sa vendor. Pa-check ang Roadrunner at siguraduhin na kumpleto lahat.

Sa customer

Pag hindi mahanap ang customer, tawagan ang customer. Pindutin ang telephone sa tabi ng pangalan ng customer. Kapag walang sumsagot, i-chat ang Dispatch. Pagdating sa customer, hanapin ang kanyang order code at i-check 'to sa order code na nasa iyo. 

Ibigay sa customer ang pagkain at i-check kung may nakasulat na "Total Payment to Collect". Kung meron, kunin ang pambayad ni customer. Kung nakasulat ay "Total Payment", nabayaran na ng customer ang kanyang order. Magbigay ng resibo sa customer kapag ni-request. 

I-click ang
"Dropped off" pagkatapos para makatanggap ka ng bagong order.

Simula ng pag-accept ng order hanggang pag-drop off sa customer, 40 minuto o mas mababa lang dapat ang lumagpas. Pag mas matagal pa doon,  maapekto ang iyong score.

 

Mga paalala:

 

  • Kapag wala ka sa starting point 10 minuto bago magsimula ang iyong shift, late ka na. Bababa ang iyong score. Ang score mo ay ang base ng Batch mo.

  • Pag hindi magpakita sa shift, sisingilin ka ng P100 kada shift na hindi pinasukan.

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved