Mandaluyong Station

Mandaluyong.png
Saan ang GK stations sa Mandaluyong?

Mayroon tayong station sa Mandaluyong para magsurrender ng canceled orders. Tingnan ang mga directions, pictures at video na nasa ibaba.

The Station
GK-777 (Barangka cor Hilaga at Barangka cor Hinahon)
05.png
1. Landmarks

Napapagitan ng dalawang gasoline stations ang kanto papunta sa station.

00.png
2. Barangka cor Hinahon

Ang street na tatandaan papunta sa station.

02.png
3. Welcome to Gawad Kalinga

Deretso lang, then unang kanto, kanan.

01.png
4. Papunta sa GK-777 Arc

Once na marating mo ang kanto, kumanan ka at deretsuhin mo lang hanggang sa marating mo ang GK-777 arc.

03.png
5. The GK-777 Arc

Once na marating mo ang kanto, kumanan ka at deretsuhin mo lang hanggang sa marating mo ang GK-777 arc.

04.png
05.png
6. The Station

Pagpasok mo sa GK-777 Arc, ang station ay isang bahay. Ang bahay na ito ay panglima mula sa kanto at arc. Doon natin isu-surrender ang food at sila ang magrerecord ng order code ng canceled order.

06.png
Watch the Video

Panooring ang video para sa live walkthrough papunta sa GK-777.

Contact Gawad Kalinga Point Persons para sa coordination:

Kuya Dennis - 09995-008-3924

Zarah Malatbalat - 0927-335-4839