GoodKredit

Ang GoodKredit ay isang specialized loading platform. At dahil sa GoodKredit, pwede na makapag-load ang mga Ka-Pandas gamit ang Facebook Messenger starting (date)!

 

Note: Ang mga riders na nag-onboard after June 19, 2020 lamang ay kailangang mag-fill out ng form sa baba. Kapag ika'y naka-onboard bago ang date na ito, pwede ka ng dumerecho sa registration sa messenger ng Negosyo Load!

Paano magpa-load ng wallet sa Cebuana Lhuillier?

Paano mag-simula sa GoodKredit Negosyo Load?

One Time Registration

I-scan ang QR code na nasa taas o pumunta sa Negosyo Load diretso.

Load Wallet

I-load ang Negosyo Load wallet ng Voucher Credits sa mga Payment Channel Partner katulad ng Cebuana Lhuiller

Buy Load

Pwede ng bumili ng load gamit ang nabiling Voucher Credits sa Negosyo Load Messenger 

Paano magpa-load ng wallet sa Cebuana Lhuillier?

Negosyo Load Messenger

I-initiate ang Load Wallet Process sa Negosyo Load Messenger

Voucher Credits

I-select ang Voucher Credits na gustong i-add sa Negosyo Load Wallet

Billing Number

Hintayin na ma-receive ang Billing Number para sa payment reference

Cebuana Lhuillier

Mag-fill out ng Remittance Form sa kahit saang Cebuanna Lhuillier Branch

Important Reminders

  1. Gawing "Payment" ang Transaction Type

  2. Gawing "GOODKREDIT" and Receiver

  3. Ilagay ang Reference Number ng inyong Negosyo Load Order

  4. Ilagay ang amount na babayaran mo sa Amount (Less yung foodpanda riders discount at ang P15 Cebuana Lhuillier service fee, if applicable)

Note: Ang P15 service fee ng Cebuana Lhuillier ay shouldered ng GoodKredit para sa mga wallet orders na at least P1000 lamang.

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved