How to Make a Ticket

Buksan ang Roadrunner app at hanapin ang "Rider Support". I-pindot ang tamang categorya. Kapag wala, piliin ang "Create new ticket" 

Pwedeng ilagay ang personal email sa inyong"Requestor" email pero hindi kailangan.

 

Lagdaan ng lahat ng kahon ng kinakailangan ng mga detalye. Magbigay ng mas maraming detalye sa "Description" na kahon. Tiyakin na isama ang importanteng detalyte tulad ng:

  • Pangalan ng Restawran

  • Order ID

  • Rider ID atbp.

 

Gamitin ang "Attach a file" para ipasa ang screenshot o larawan ng pangsuporta sa iyong i-uulat.

Pag mas maraming detalye na maibibigay, mas madali at mas maayos naming kayong matutulungan. 

Sa loob ng "Rider Support" email, i-pindot ang mga linya sa bandang kanan itaas, at piliin ang "Tickets". Maari mo nang makita kung nasagot na ang ticket mo.

Pwede rin kayo dumagdag ng iba pang detalye sa Ticket pagkatapos niyo ibigay. May tatlong pagpiliian sa ticket. Mula sa kaliwa hanggang kanan, ito ang

  • Sumagot - kapag may tanong ang Rider Support sa iyo

  • Magdagdag ng mga tatanggap

  • Isara - kapag nasagot na ang iyong Ticket

Pagkatapos i-sagot ang iyong Ticket, tiyakin lamang na mag-iwan ng pagsusuri ng inyong pinag-uusapan. Ito ay makakatulong na mapabuti ang serbisyo.

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved