Roadrunner

Ang Roadrunner ay ang app na gagamitin habang naka-shift ka o kapag may mga katanungan. Ma-dodownload ang Roadrunner app sa susunod na links (Hindi siya madodownload sa Play Store o sa Apple store). 

Meron rin video tutorial na pinapakita kung paano gumamit ng Roadrunner. 

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved