Parking

Ang parking fees ay nirereimburse ng foodpanda tatlong beses sa isang linggo (Monday, Wednesday, Friday). Kailangan lang i-send ang resibo sa Rider Support para mareimburse.

Paano ko babaguhin ang aking password? 

1. Buksan ang "Rider Support" sa Roadrunner

parking1.png
parking2.png

2. Pindutin ang "Parking Reimbursement" na kahon. 

parking3.png

3. Tuloy lamang hanggang makaabot sa "Pakisagot ang form na ito." Pindutin ang salita na "form."

parking4.png
parking5.png

4. Sagutin ang mga tanong sa form.​​

a. Araw ng Takbo

b. Rider ID - Ito ay limang digit lamang halimbawa 12345. Makikita kung paano hanapin ang Rider ID sa pandariders.net/rooster

c. Kada parking ticket, kailangan ibigay ang​​​​​:

  • Lugar ng parking

  • Oras na pumasok sa parking

  • Oras na lumabas sa parking

  • Ang Binayad sa Parking

  • Order Code

  • Litrato ng resibo ng parking​

parking6.png

5. Paki-submit ang form.

Kailangan ibigay ang parking form bago mag 3AM para mabigay ang reimbursement. Pag hindi tama ang mga detalye na nakalagay dito, hindi marereimburse ang inyong parking.