Payroll

Alamin ang inyong service fee sa RoadRunner application.

Pumunta lamang sa "Shifts -> Menu -> Payments" katulad ng picture na nasa taas.

Pwede na din makita ang weekly breakdown ng iyong service fee. Ang iyong Recent Activity ay pinapakita sa lower part ng screen. Pindutin lamang ang "See more" para makita ang ibang details.

Calendar View

Maaring piliin ang period na gusto mong makita sa pag-pipindot ng filter sa taas ng screen. Pwedeng makita ang daily breakdown ng service fee at incentives sa pag-pipindot ng date.

Daily View

Basic Payment- ang service fee mo base sa iyong contract

Scoring Bonus- ang service fee mo base sa iyong batch

Quest Bonus- extra cash para sa mga orders na may special requirements

Refer A Friend- pinapakita at nababayaran lamang kapag ginamit mo o ng friend mo ang link sa website page re: RAF

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved