Search

Another Success Story. How this rider got his NMAX.

Naipakita ni Juan Mutuc ang success story niya sa pagiging foodpanda rider. Sa unang tingin, mamamangha ka na lang sa ganda ng motor, pero may mas malalim pa pala na istorya dito...

Photo by Juan Mutuc
Photo by Juan Mutuc

Ang unang comment niya ay ang photo ng kanyang motor at sinabi niya "3 months, pagod, puyat, gutom". Kitang kita naman ang bunga ng pinaghirapan niya sa ganda ng motor! Sa isa pang comment ay in-explain niya pa ang mga naranasan niya para makuha ito.

Photo by Juan Mutuc
Photo by Juan Mutuc
"3 months work hard, puyat, pagod, gutom. Naulanan, nabilad sa araw, sumakit ang katawan, minaliit, tinawanan ng iba, hinarap ang banta ng COVID... Lahat yan proseso sa pangarap ko na sasakyan."

Congratulation to this Ka-Panda for not giving up! Basta para sa pangarap mo, makakaya mo rin ang lahat!

361 views0 comments