Search

Bringing the Community Kamustahan to Davao!

Sa patuloy na pag-challenge ng pandemic na ito sa araw-araw na buhay ng mga tao, hindi mapagkakaila ang importance ng pangangamusta lalo na sa ating mga hardworking and determined Ka-Pandas.


Recently, nagkaroon ng short community visit para sa ating mga Davao Ka-Pandas kung saan pinag-usapan at pinag-nilayan ang concerns ng ating community doon. Tunay na naipamalas at na-strengthen ang bond ng foodpanda community dahil sa visit na ito.


Davao Ka-Pandas


Behind every inspiring kind of service, nahihirapan pa rin talaga ang mga Ka-Pandas sa kani-kanilang personal struggles--kaya naman this community visits really prove the unity in our community. Patuloy na napapakitang talagang one with all the Ka-Pandas tayo.



Mati Ka-Pandas


Hindi mapapantayan ang inyong efforts, Ka-Pandas! Maraming salamat at we can’t wait to bond with you sa susunod na pagsasama sa inyong community!




82 views0 comments