Search

Everything Ka-Pandas need to understand about Social Distancing.Bilang mga Delivery Heroes ng makabagong panahon, kayo ay na-eexpose sa mga sakit na lumalaganap habang gumagawa ng deliveries. Paulit-ulit ang paalala ng gobyerno para mag-practice ng Social Distancing, pero ano nga ba ang totoong kahulugan nito? Alamin kung ano ba talaga ang Social Distancing, at kung bakit importante ito lalo na sa inyo, mga Ka-Panda!1. What is Social Distancing?


Ang Social Distancing ay pag-lagay ng distansya sa gitna ng mo at ng ibang tao na habang ika’y nasa labas. Ang tamang pag-observe ng Social Distancing ay ang pag-tayo ng 6 feet o 2 meters mahigit sa ibang tao.


Ginagawa dapat ito kasama ng ibang preventive practices katulad ng pag-suot ng masks & face shields at pag-hugas ng kamay upang mabawasan ang pag-laganap ng COVID-19.2. Importance ng Social Distancing


Photo taken from Philippine Star


Kumakalat ang COVID-10 kapag umubo, bumahing, o nag-salita ang isang infected na tao at nag-transfer ang droplets ng kanyang bodily fluids sa bibig at ilong ng mga nalalapit na tao. Marami ding tao ang infected ng virus na ito pero hindi nag-papakita ng symptomas.


Dahil hindi natin alam kung sino ang may virus sa wala, importante ang pag-practice ng Social Distancing para siguradong protektado ka sa lumalaganap na sakit, lalo na’t kayo’y babad sa labas at madaming naeencounter na tao!3. While waiting for orders


Tuwing kayo ay nag-hihintay ng orders sa mga vendor stores, iwasan ang makipagsiksikan sa mga ibang riders na nag-hihintay din. Humanap ng sarili mong space kung saan ika’y naka-distansya sa ibang tao, pero maririnig mo parin kung natawag na ang order ng customer mo. Suotin din ang iyong face mask at face shield at all times para dagdag protection habang ika’y nag-aantay!4. While delivering to customers


Kapag ihahatid niyo na ang order sa customer, alamin kung nag-avail ba ang customer ng Contactless Delivery. Kung nag-avail nga ang customer nito, iiwan nalang ang pagkain sa itinakdang spot ng customer. Practice Social Distancing parin kahit hindi sila nag-avail ng Contactless Delivery by staying a few steps away from your customer tuwing binibigay na sa kanila ang order.


Don’t forget also to sanitize before and after every delivery!Importante sa amin ang inyong kalusugan at kaligtasan, mga Ka-Panda, dahil kayo ay critical sa mga taong hindi makalabas sa panahong ito ngayon ay tayo’y naka-lockdown ulit. Be vigilant sa pag-protect niyo sa inyong sarili, at remember to always to ride safe!

41 views0 comments