News & Stories

Search

How do Ka-Pandas Stay Healthy?

Updated: Jun 17Dahil sa lumalaganap na pandemic ngayon, mas-kinakailangang ingatan ang sariling kalusugan, lalo na sa mga taong nag-sisilbing frontliners katulad ng mga foodpanda riders. Sila’y namamasada araw-araw, buhat ang risk na ma-expose sa anumang pollutants habang bumibiyahe. Itong pollutants na ito ay may posibilidad din na makahawa sa pamilya ng riders tuwing sila’y umuuwi. Pero ano ba talaga ang karapat-dapat na gawin para ma-protektahan ang sarili laban sa sakit? Basahin ang sumusunod para malaman!


1. Gumamit ng Face Masks

Majority ng oras ng isang foodpanda rider ay nalilipas sa kalsada tuwing sila’y pumupunta sa vendor, or nag-aabang para deliveries. Dahil dito ay sila’y vulnerable sa pollutants na nasa kalsada tulad ng alikabok, usok, bacteria, atbp. Ang mga pollutants na ito ay nakakapag-cause ng madaming sakit na hindi limitado sa COVID-19. Para ma-protektahan ang sarili laban sa pollutants na ito, ugaliin ang pag-gamit ng face masks tuwing nasa labas. Ito ay upang ma-protektahan ang sarili laban sa germs na nasa kapaligiran, at para na din maiwasan na mahawa ang ibang tao kung ikaw ay may sakit.


Aalahanin na bawal i-reuse ang mga disposable face masks, at kailangang i-labhan ang cloth face masks after every use. Mas mabuti na gumamit ng dalawa o tatlong cloth face masks na salitan para magamit ang malinis na face mask habang ni-lalabhan ang nagamit na.2. Practice Good Hygiene

Importante din na protektahan ang sarili hindi lang habang nag-dedeliver, pero pag-uwi din sa bahay. Dahil babad ang mga riders sa nasabing pollutants the whole time na sila’y nasa labas, importanteng iwasan na maka-pasok ito sa loob ng bahay. Maligo at mag-palit ng damit as soon as possible para maiwasan ang pag-spread ng germs at bacteria sa loob ng bahay.3. Mag-baon ng Hand Sanitizer o Alcohol

Madalas din humawak ang mga foodpanda riders ng pera at resibo habang nag-dedeliver. Kung madumi ang pera na nahawakan ni Ka-Panda at siya’y humawak sa kanyang ilong, bibig, o mata, maari siyang ma-infect at mag-kasakit. Para maiwasan ang cross-contamination, ugaliing gumamit ng hand sanitizer o rubbing alcohol pagkatapos humawak ng pera o resibo!4. Linisin ang mga Gadgets

Essential ang gadgets sa trabaho ng mga foodpanda riders dahil nakasalalay ang kanilang efficiency sa mga apps na ginagamit nila. Madalas nila ito hinahawakan throughout the day, at naiipon ang dirt at bacteria ng buong araw sa mga gadgets na ito. Maaring magkasakit kung iniiwanang madumi ang gadgets na madalas na hinahawakan, lalo na kung hindi din maiwasang humawak sa mga opening ng katawan tulad ng bibig, mata, at ilong. Ugaliin ang pag-linis ng mga nasabing gadgets para lumaban sa sakit na dulot ng mga bacteria at gadgets sa na dumidikit sa mga kamay.Stay safe at healthy gamit ang tips na ito! Halagahan ang sariling kalusugan, Ka-Panda!


154 views

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved