Search

Golden Rules while on the Road para mas maging safe and protected

Updated: May 27


Alinsunod sa paglaunch ng UN Global Road Safety Week this March 17-23, 2021, inaanyayahan ang lahat ng Ka-Pandas to stay extra safe while on the road. Bilang tagapagbigay ng service sa marami, importante rin na serbisyuhan ang sarili sa pamamagitan ng pag-iingat as riders.
Ayon sa United Nations Global Road Safety Week Open Letter, halos every 24 seconds nagkakaroon ng aksidente dahil sa road traffic crash -- and with summer fast approaching, marami ring mga factor na nakakadagdag sa risk na maaksidente gaya ng heatstroke, fires, at iba pa. Kaya naman, here are some tips para maging mas extra ingat mga Ka-Pandas!


  1. Check your vehicle before you go on the road. Importanteng nasa best condition ang inyong bikes o motorcycles bago bumiyahe. Laging i-check kung working ang brakes and may enough brake fluid ito. Siguraduhin ding working ang iba’t ibang parte ng inyong vehicle.

  2. Wear your protective gear. Lalo pa’t dumadaan kayong mga Ka-Panda sa busy roads, it is a must na magsuot kayo lagi ng helmet at iba pang safety gear na magiging protection ninyo against severe road injuries. Additionally, make sure to also wear masks and/or face shields to follow COVID-19 protocols as well.

  3. Stay hydrated and healthy. Dahil sa dagdag na danger ng pandemic, importanteng boosted pa rin ang ating immune system by drinking a lot of water (para rin makaiwas sa heatstroke and dehydration!) at kumain ng maraming healthy food.

  4. Maging maalam at follow guidelines. Mula sa usual traffic guidelines to pandemic-related protocols, siguraduhing alam ninyo ang mga rules na ito para iwas problema at risk of getting diseases or facing accidents. Stay alert and keep your eyes on the road!
Safety and precautionary measures are important kaya naman laging maging alerto, handa, at protektado!


Ride safe always, Ka-Pandas!


83 views0 comments