News & Stories

Search

Prepare your brains for Pandabee!

Updated: May 4


Ang PandaBee ay isang game show para sa mga foodpanda riders na isasagawa sa buong buwan ng Mayo!


Bawat linggo may ilalabas na post sa foodpanda riders community Facebook page at kailangan sagutin ang tanong sa link na ibibigay.


Ang mechanics ay matatagpuan sa post na ito:


Dalawang tao kada-linggo ay mananalo ng Php 500 voucher each.


31 views

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved