Search

Prepare your brains for Pandabee!

Updated: May 4, 2020


Ang PandaBee ay isang game show para sa mga foodpanda riders na isasagawa sa buong buwan ng Mayo!


Bawat linggo may ilalabas na post sa foodpanda riders community Facebook page at kailangan sagutin ang tanong sa link na ibibigay.


Ang mechanics ay matatagpuan sa post na ito:


Dalawang tao kada-linggo ay mananalo ng Php 500 voucher each.


31 views0 comments