Search

Galawang Ka-Panda! Paano makisama ang mga Ka-Panda?Bilang isang Ka-Panda, ang mga foodpanda riders ay nabibigyan ng pinaka-madaming opportunity na makipag-interact sa mga customers. Sila’y nakakasilip sa mga buhay ng mga taong na nasa iba’t ibang palad ng buhay, at paminsan-minsan nga’y nakakarinig pa ng kaunting kwento at istorya. Dahil ang mga foodpanda riders ay ang primary ambassadors ng company sa mga customers, importante na mapiga at masulit ng mga Ka-Panda ang kaunting saglit na kapiling nila ito. Para masigurado ang best experience ng isang Ka-Panda kasama ang mga customers, basahin ang mga sumusunod na tips na ito!1. Alamin at gamitin ang kanilang names


Tuwing makakakuha ng new booking, alamin at tandaan ang name ng customer. Kapag ginagamit ito consistently sa mga text at sa conversation, nag-kakaroon ng positive attachment ang customer sa mga gumagamit ng kanilang pangalan. Para siguradong happy at satisfied ang customer, gamitin ang kanilang given name tuwing kinakausap at tinetext sila!2. Panatiliing informed ang customer at all times


May tendency na mag-worry at maging anxious ang mga tao tuwing hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Karamihan ng mga customers ay nag-aalala sa kapakanan ng foodpanda driver kapag wala silang naririnig na update ng matagalang oras. Para maiwasan ang pag-aalala ng customer during a delivery, manatiling in contact through call or text para palagi silang informed sa status ng kanilang delivery, at sa kapakanan ng kanilang Ka-Panda!3. Gumamit ng simple greetings


Kapag na-meet na ni Ka-Panda ang customer para ibigay ang kanyang pag-kain, importanteng gumamit ng simple greetings katulad ng “Good morning” o “Magandang araw” para ma-reinforce ang positive experience ng customer sa foodpanda. Ang pagbabati ay nagpapakita ng kaaya-ayang asal na nag-iincrease ng chances of rebooking ng customer with foodpanda!4. Service with a smile


Higit sa magandang asal at pag-gamit ng names ng customers, importante din ang service with a smile. Kapag ngumingiti ang Ka-Panda, ipinapakita nito na masaya siya sa kanyang ginagawa, at siya’y kanais-nais na maka-transaction. Dahil dito’y nag-iincrease din ang chances of rebooking ng customer, leading to more customers para sa mga Ka-Panda!5. Manatiling polite at professional


May mga instances din na nakaka-encounter ang mga Ka-Panda ng mga hindi kaaya-ayang mga customers. Tuwing nararanasan ito, importanteng manatiling polite at professional parin. Huminga ng malalim at mag-take ng break kung kinakailanga, but huwag ito masyadong damdamin dahil isang customer lang iyon sa madaming mas kanais-nais na iba!Gamitin ang mga tips na ito upang ipakita ang galing at husay ng mga Ka-Panda! Saludo kami sa mga walang pagod na riders na nag-seservice with a smile sa panahon ng crisis at kahirapan!

469 views0 comments