Refusals

Nangyayari ang refusal kapag ang rider ay nag-accept ng order at nagdesisyon itong hindi ituloy ang order or transaction.

Example:
refusals1.png

Kinontact ng rider ang Dispatch na ayaw ipagpatuloy ang order.

refusals2.png

Hindi gumagalaw papunta ng vendor or ng customer ang rider.

Pinapakinggan at naiintindihan ng foodpanda ang feedback ng mga riders. Ginagawan namin ng paraan upang masigurado na maganda ang magiging experience ng ating mga riders at ng ating mga customers.

 

Dahil dito, ang patuloy na refusals ay may mga consequences na pwede nating matanggap. Tingnan ang table sa ilalim para sa iyong reference:

Suspension Consequences
Frequency
Suspension
Action
2 Beses
5-Day Suspension
Termination
3 Beses
2-Day Suspension
Termination

Ang percentage ay sinusukat kumporme sa dami ng orders na ni-refuse at sa dami ng in-accept.

Termination Consequences
Frequency
Suspension
Action
2 Beses
5-Day Suspension
Termination
3 Beses
2-Day Suspension
Termination