Scoring

Ang batch system ay ang rating ng performance ng bawat foodpanda rider.

 

Mas mataas na batch, mas mauunang kumuha ng shifts at mas maraming incentive bawat order! Tignan ang bawat incentives per batch.

Incentives Per Batch

+₱15

Batch 1

+₱6

Batch 2

+₱3

Batch 3

Ang Batch 4 hanggang Batch 6 ay walang incentives.

Nasa baba ang schedule ng pagkuha ng shifts para sa susunod na linggo

Batch Bonus
Schedule for Metro Manila and South Metro Manila
Schedule for Other Areas
Ano ang mga iba ibang criteria?

Ito ang ibig sabihin ng bawat criteria, at mga tips para tumaas ang iyong score:

Heto ang ilang tips para tumaas ang iyong score:

  • Pasukan lahat ng shifts na binook!

  • Magbook ng maraming shifts!

  • Wag ma-late, at mag-break lamang kung kinakailangan

  • Bilisan ang pagdeliver

  • Laging tignan ang Roadrunner, siguraduhing naka-on ang data at GPS, at i-accept ang order na darating

  • Kumuha ng shifts sa mga special hours para sa city mo

Paano ang scoring ng Batch?

Dahil iba iba ang hinaharap ng bawat rider sa iba't ibang lugar, iba iba din ang tinitignan para sa batch. Ang detalye bawat zone ay nasa baba.

Scoring Criteria
Special Hours Schedule
Ano ang schedule ng pag-iiba ng batch?

Makikita mo ang iyong batch sa bawat makalawang Lunes. Kinukuha sa batch ang performance mo sa nakaraang dalawang linggo. Tignan sa baba ang sample ng schedule:

Lahat ng bago ay magsisimula sa batch 6 para sa unang 2-4 weeks. Matapos ang 2 linggo ng pagiging newbie, masasama sila sa susunod na batch computation.

Paano malalaman ang batch incentive?

Ang batch na lumalabas sa Lunes / Martes ang basehan ng batch incentive na makukuha sa susunod na dalawang linggo.

© Foodpanda 2021. All Rights Reserved