Security

Para hindi mabiktima sa mga scams, hijackers, atbp. palitan ang inyong password para walang makakagamit ng inyong account. Wag ibigay ang password kahit kanino. Hindi hihingi ni Foodpanda ang inyong password kahit kailan.

Paano ko babaguhin ang aking password? 

1. Punta sa Rooster sa loob ng Roadrunner

security2.png

2. Pindutin ang tatlong linya sa bandang taas kaliwa

security3.png

3. Pindutin ang "My Profile"

security4.png

4. Pindutin ang "Change Password"

5. Sundin ang instructions tungkol sa pagpalit ng password

(8 characters, 1 upper case, 1 lower case, 1 special sign, Password match)

6. I-type ulit ang bago mong password

security5.png

7. Icheck kung naka green na check mark ang lahat na kailangan para mapalit ang password mo. Kapag hindi, iayos ang password para magkaroon ng 5 green na check.

 

8. Pindutin ang "Submit"

security6.png