Self-Break

Paano ang Self-Break?

Ang rider ay maaring magbreak sa sarili niya nang hindi na dumadaan sa dispatch. Maaring tingnan ang tutorial sa baba kung paano magself-break.

1. Una, siguraduhing ang version ng inyong Roadrunner app ay latest.

2. I-tap ang "Status"

3. I-tap ang "Request Break"

4. Bago magself-break, siguraduhing wala kang deliveries na kasalukuyang naka-assign sayo.

5. Pumili ng oras kung gaano kayo katagal ang inyong break.

6. Pagkatapos makapili, i-tap ang "send" at kayo ay nasa break na.

Tandaan, kung mayroon tayong ongoing order, tapusin muna ito bago magbreak.

© Foodpanda 2020. All Rights Reserved